Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 3876
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 6815 07/08/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 9894 09/11/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 6949 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 10974 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 9499 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 13527 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 7777 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 15448 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 6809 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 6278 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 3144 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 3838 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 10080 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 2345 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 4991 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 3834 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 2615 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 5204 26/07/2018
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 29535 26/07/2018
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 3475 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 3897 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 4426 10/01/2017