Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 2553
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 5024 23/05/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 7566 16/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 4988 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 7524 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 7231 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 10338 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 5488 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 11129 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 5289 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 4409 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 2258 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 2722 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 3956 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 1855 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 3690 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 2777 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 2079 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 3892 13/01/2017
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 24702 10/01/2017
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 2666 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 2894 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 3372 10/01/2017