Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 04:08:53 | Số lần xem: 6178
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 9148 07/08/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 15066 09/11/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 10658 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 18701 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 14493 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 20624 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 21655 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 22206 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 9920 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 9724 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 6911 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 6257 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 20223 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 3113 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 7044 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 5528 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 3393 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 21887 19/03/2019
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 37728 26/07/2018
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 4695 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 5270 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 6213 10/01/2017