Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 5294
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 8275 07/08/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 13045 09/11/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 9405 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 16224 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 12617 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 18579 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 19923 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 19873 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 8898 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 8477 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 6413 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 5185 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 19190 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 2815 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 6255 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 4902 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 3138 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 20544 19/03/2019
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 35289 26/07/2018
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 4276 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 4931 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 5548 10/01/2017