Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 4361
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 7246 07/08/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 10712 09/11/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 7669 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 12194 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 10357 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 14557 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 8684 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 16616 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 7392 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 6969 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 4933 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 4240 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 10615 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 2488 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 5381 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 4189 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 2781 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 17088 26/07/2018
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 32309 26/07/2018
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 3775 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 4345 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 4822 10/01/2017