Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 4724
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 7639 07/08/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 11483 09/11/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 8309 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 13693 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 11143 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 15617 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 18509 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 17918 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 8055 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 7645 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 6073 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 4687 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 13099 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 2627 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 5712 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 4489 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 2938 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 17567 19/03/2019
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 33539 26/07/2018
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 4032 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 4637 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 5188 10/01/2017