Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 2050
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2499 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2823 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 2654 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 2660 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 2435 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 3134 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 3135 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 2849 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 2639 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 1717 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 7852 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 3154 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 1702 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 1671 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 1792 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 2209 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 2215 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 2718 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 3219 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 1874 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 2524 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 1711 07/01/2017