Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 1512
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 1850 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2148 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 1866 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 1900 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 1713 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 2325 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 2370 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 2129 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 2040 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 1311 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 5340 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 2287 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 1224 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 1283 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 1273 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 1568 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 1757 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 2086 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 2508 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 1463 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 1922 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 1353 07/01/2017