Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 5228
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 3432 10/01/2017
2 Quản lý nhân sự 6324 09/01/2019
3 Quản lý tuyển dụng 11199 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 53292 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 4622 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 3588 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 2381 04/01/2019