Thêm nhiều tính năng vượt trội cho Fast HRM Online - Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương

17/07/2019 02:46:48 | Số lần xem: 3924
Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương – Fast HRM Online chính thức ra mắt các tính năng mới.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Giới thiệu tổng quan 6442 04/01/2019
2 Quản trị hệ thống 4020 10/01/2017
3 Quản lý nhân sự 7402 09/01/2019
4 Quản lý tuyển dụng 12060 10/01/2017
5 Chấm công và quản lý phép 55887 10/01/2017
6 Quản lý tính lương và thuế TNCN 5466 10/01/2017
7 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 4181 10/01/2017
8 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 2759 04/01/2019