Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 7455
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 4550 10/01/2017
2 Quản lý nhân sự 8277 09/01/2019
3 Quản lý tuyển dụng 12608 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 58582 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 6274 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 4684 10/01/2017