Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 5238
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 3444 10/01/2017
2 Quản lý nhân sự 6337 09/01/2019
3 Quản lý tuyển dụng 11210 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 53318 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 4634 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 3602 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 2385 04/01/2019