Thêm nhiều tính năng vượt trội cho Fast HRM Online - Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương

17/07/2019 02:46:48 | Số lần xem: 2731
Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương – Fast HRM Online chính thức ra mắt các tính năng mới.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Giới thiệu tổng quan 6174 04/01/2019
2 Quản trị hệ thống 3927 10/01/2017
3 Quản lý nhân sự 7223 09/01/2019
4 Quản lý tuyển dụng 11936 10/01/2017
5 Chấm công và quản lý phép 55571 10/01/2017
6 Quản lý tính lương và thuế TNCN 5311 10/01/2017
7 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 4089 10/01/2017
8 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 2694 04/01/2019