Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 4333
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 2783 10/01/2017
2 Quản lý nhân sự 5572 09/01/2019
3 Quản lý tuyển dụng 10397 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 44886 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 3693 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 2953 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 2023 04/01/2019