Công việc của kế toán tổng hợp

Công việc kế toán tổng hợp là gì? Vai trò của một nhân viên kế toán tổng hợp như thế nào đối với một doanh nghiệp? Bài viết dưới đây sẽ mô tả một cách chi tiết nhất về các công việc cũng như vai trò của kế toán tổng hợp.