Ưu đãi tới 6.400.000 theo chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển”của Cục thuế Hà Nội

FAST tại Hà Nội chính thức được Cục thuế TP.Hà Nội chấp thuận đưa vào danh sách tham gia các đơn vị cam kết tham gia chương trình. FAST hân hạnh được đóng góp vào sự phát triển của Cộng đồng doanh nghiệp với các gói cam kết ưu đãi.