CÔNG TY FAST (2020-06-05 13:47:54)

Phần mềm kế toán Fast Accounting tích hợp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

@Huyền Giang: Chào chị Giang,
Cảm ơn chị đã quan tâm đến phần mềm FAST. FAST sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp nhé.
Trân trọng.

Huyền Giang (2020-06-05 10:56:17)

Phần mềm kế toán Fast Accounting tích hợp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

em muốn nghe tư vấn và tham khảo bảng báo giá

CÔNG TY FAST (2020-06-02 13:31:15)

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

@Phạm Thị Hồng: Chào chị Hồng,
Cảm ơn chị đã quan tâm đến phần mềm FAST. FAST sẽ gửi bản dùng thử đến email. Xin vui lòng kiểm tra email nhé.
Trân trọng.

Phạm Thị Hồng (2020-06-02 08:52:57)

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Mình muốn dùng thử fast. Bạn gửi cho mình bản dùng thử qua mail phamhong.toanXXX@gmail.com nhé.
Cảm ơn bạn

CÔNG TY FAST (2020-06-01 08:29:16)

Tổng quan về giải pháp quản trị hệ thống phân phối hiệu quả Fast DMS Online

@Lan Vien: Chào chị,
Cảm ơn chị đã quan tâm đến phần mềm FAST. FAST sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp nhé.
Trân trọng.

CÔNG TY FAST (2020-06-01 08:25:14)

Phần mềm kế toán Fast Accounting tích hợp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

@Nguyễn thị hà: Chào chị Hà,
Cảm ơn chị đã quan tâm đến phần mềm FAST. FAST sẽ liên hệ tư vấn trực tiếp nhé.
Trân trọng.

Lan Vien (2020-05-30 14:49:08)

Tổng quan về giải pháp quản trị hệ thống phân phối hiệu quả Fast DMS Online

cần DMS và erp, tư vấn giúp

CÔNG TY FAST (2020-05-25 08:16:04)

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

@Nguyễn Thuỷ: Chào chị Thủy,
Cảm ơn chị đã quan tâm đến phần mềm FAST. FAST sẽ gửi bản dùng thử đến email. Xin vui lòng kiểm tra email nhé.
Trân trọng.

CÔNG TY FAST (2020-05-25 08:12:42)

Lịch đào tạo phần mềm kế toán định kỳ năm 2020

@linh: Chào chị Linh,
FAST sẽ chủ động liên hệ với chị khi có lịch đào tạo tại Quảng Ninh chị nhé!
Trân trọng,