FAST tuyển nhân viên tư vấn triển khai phần mềm tại Đà Nẵng (hết hạn 05-11-2018)

• Tham gia tư vấn ứng dụng các phần mềm, giải pháp của công ty cho các doanh nghiệp • Kết hợp với bộ phận lập trình ứng dụng để lập trình theo yêu cầu đặc thù • Thiết lập các tham số, quy trình ban đầu cho hệ thống thông tin
Ngày đăng: 2018-08-17 15:07:05 Ngày cập nhật: 2019-01-22 12:25:22 Số lần xem: 1178

FAST tuyển nhân viên tư vấn ứng dụng tại Đà Nẵng (hết hạn ngày 31-07-2018)

Tham gia tư vấn ứng dụng các phần mềm, giải pháp của công ty cho các doanh nghiệp Kết hợp với bộ phận lập trình ứng dụng để lập trình theo yêu cầu đặc thù Thiết lập các tham số, quy trình ban đầu cho hệ thống thông tin
Ngày đăng: 2018-07-12 09:10:23 Ngày cập nhật: 2019-01-21 17:11:53 Số lần xem: 1006

FAST tuyển lập trình viên tại Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 20-04-2018. Gởi hồ sơ qua email: phuongvtm@fast.com.vn
Ngày đăng: 2018-04-06 16:10:03 Ngày cập nhật: 2019-01-22 13:12:10 Số lần xem: 950