Nhân viên quản trị hệ thống máy chủ tại Hà Nội (hết hạn 31-05-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 10-15 tr) THƯỞNG - theo khả năng hoàn thành công việc. PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2020-04-16 08:32:32 Ngày cập nhật: 2020-05-26 18:20:26 Số lần xem: 740

Nhân viên Tư vấn và Hỗ trợ Phần mềm Fast Accounting Online (FAO) tại Hà Nội (hết hạn 30-04-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 7-9 tr) THƯỞNG - theo khả năng hoàn thành công việc. PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2019-09-06 09:50:53 Ngày cập nhật: 2020-05-26 18:20:26 Số lần xem: 3588

Tuyển nhân viên tư vấn ứng dụng (triển khai phần mềm) tại Hà Nội (ngày hết hạn 30-04-2020)

LƯƠNG - theo năng lực và tăng theo thời gian (khởi điểm 7-10 tr) THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..
Ngày đăng: 2019-08-06 02:12:57 Ngày cập nhật: 2020-05-26 18:20:26 Số lần xem: 2631

Nhân viên tư vấn giải pháp ERP tại Hà Nội (hết hạn 31-03-2020)

Trực tiếp tham gia đội triển khai mang phần mềm FAST tới cài đặt, đào tạo hướng dẫn cho phòng kế toán, nhân sự của các khách hàng tuyệt với của FAST như: FLC, Vincom,Viettel, Tập đoàn Dầu Khí, tập đoàn Nam Cường, tập đoàn Vinacomin, Vinafor, Viglacera …..
Ngày đăng: 2017-05-29 03:55:59 Ngày cập nhật: 2020-05-26 18:20:26 Số lần xem: 7448