FAST tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng làm việc tại Tp.HCM (hết hạn 31-05-2019 )

Tư vấn hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm. Thực hiện các công việc khác do phòng phân công.
Ngày đăng: 2019-05-17 15:44:15 Ngày cập nhật: 2019-05-21 19:11:39 Số lần xem: 80

Tuyển nhân viên nghiệp vụ phần mềm kế toán & ERP tại TPHCM (hết hạn ngày 31-5-2019)

Viết các tài liệu, video hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán & ERP. Làm các bộ số liệu đào tạo, demo.
Ngày đăng: 2019-05-08 11:22:01 Ngày cập nhật: 2019-05-21 20:13:20 Số lần xem: 897

FAST tuyển thực tập sinh tại Tp.HCM (hết hạn 31-05-2019)

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh Nghiệp (FAST) là công ty chuyên về phát triển, tư vấn, triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nên tảng CNTT.
Ngày đăng: 2019-04-26 10:56:13 Ngày cập nhật: 2019-05-21 18:52:17 Số lần xem: 453

FAST tuyển nhân viên Telesale làm việc tại Tp.HCM (hết hạn 31-05-2019)

Tìm kiếm, khai thác các kênh bán hàng và tiếp cận khách hàng. Giới thiệu và tư vấn khách hàng qua điện thoại, chat... Bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng.
Ngày đăng: 2019-04-26 10:49:27 Ngày cập nhật: 2019-05-21 18:21:18 Số lần xem: 216

FAST tuyển nhân viên lập trình phát triển sản phẩm làm việc tại Tp.HCM (hết hạn 31-05-2019)

Tham gia phát triển phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp. Làm viện tại trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).
Ngày đăng: 2019-04-26 10:45:24 Ngày cập nhật: 2019-05-21 18:21:20 Số lần xem: 260

FAST tuyển nhân viên kinh doanh làm việc tại Tp.HCM (hết hạn 31-05-2019)

Tìm kiếm, khai thác, tiếp cận khách hàng. Giới thiệu và tư vấn khách hàng các sản phầm của công ty. Bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng.
Ngày đăng: 2019-04-26 10:35:10 Ngày cập nhật: 2019-05-21 19:01:36 Số lần xem: 207

FAST tuyển nhân viên triển khai làm việc tại Tp.HCM (hết hạn 31-05-2019)

Khảo sát và phân tích các yêu cầu từ khách hàng. Kết hợp với phòng lập trình để thiết kế phần mềm theo yêu cầu khách hàng. Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.
Ngày đăng: 2019-04-26 10:28:16 Ngày cập nhật: 2019-05-21 19:03:54 Số lần xem: 369

FAST tuyển lập trình viên làm việc tại Tp.HCM (hết hạn 31-05-2019)

Tham gia lập trình cho các dự án phần mềm cho các doanh nghiệp. Làm việc tại phòng lập trình ứng dụng.
Ngày đăng: 2019-04-26 10:22:07 Ngày cập nhật: 2019-05-21 18:21:19 Số lần xem: 203