Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 9314
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 5372 10/01/2017
2 Quản lý nhân sự 9624 09/01/2019
3 Quản lý tuyển dụng 13487 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 71001 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 7445 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 5469 10/01/2017